Hot telugu online chat - Dating persoane cu handicap

by  |  25-Jul-2017 02:49

dating persoane cu handicap-81dating persoane cu handicap-17dating persoane cu handicap-48

(4) Persoanele infectate cu HIV sau bolnave de SIDA care îşi cunosc statusul de HIV pozitiv răspund, conform legii, pentru transmiterea voluntară a infecţiei, dacă aceasta s-a produs din motive imputabile lor. – Unităţile sanitare şi medicii, indiferent de specialitate, sunt obligaţi să interneze şi să asigure îngrijirile medicale de profil în specialitatea pe care o reprezintă, în conformitate cu patologia prezentată de pacient. (2) Pregătirea continuă a personalului medico-sanitar în domeniul infecţiei HIV/SIDA se realizează la nivelul centrelor regionale HIV/SIDA. Ea va fi coordonată de Institutul de Boli Infecţioase „Prof. Matei Balş” Bucureşti şi de Centrul pentru studiul retroviruşilor umani „Victor Babeş” Bucureşti, în colaborare cu centrele medicale naţionale şi internaţionale. (2) Finanţarea activităţilor terapeutice şi de îngrijiri medicale se realizează de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, de Casa de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi de Casa de Asigurări de Sănătate a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, potrivit legii. – Cei vinovaţi de întreruperea nejustificată a aplicării programelor naţionale prevăzute de prezenta lege sau a asigurării resurselor financiare aferente, precum şi de aplicarea defectuoasă a prevederilor acestor programe vor răspunde potrivit reglementărilor privind răspunderea ministerială. – În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi preşedintele Comisiei naţionale pentru supravegherea, controlul şi prevenirea cazurilor de infecţie HIV/SIDA va propune aprobarea, în cadrul primei şedinţe a acesteia, a regulamentului de funcţionare a acesteia.

(5) Persoanele infectate cu HIV care nu îşi cunosc statusul de HIV pozitiv nu răspund pentru eventuala transmitere a infecţiei HIV. (3) Activitatea desfăşurată în domeniu de organizaţiile neguvernamentale este sprijnită de Guvern. – Ministrul sănătăţii şi familiei va informa periodic comisiile de sănătate ale Senatului şi Camerei Deputaţilor cu privire la activitatea desfăşurată şi la aplicarea programelor de prevenire a transmiterii infecţiei cu HIV/SIDA, de asigurare a terapiei specifice, de protecţie socială a persoanelor infectate şi de monitorizare a rezultatelor. CAPITOLUL VIII Dispoziţii tranzitorii şi finale Art. – În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi se va elabora şi se va supune aprobării, prin hotărâre a Guvernului, regulamentul de aplicare a prevederilor prezentei legi. Legea 584/8 noiembrie 2002 privind masurile de prevenire a raspandirii maladiei SIDA in Romania si de protectie a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA.

Deși mai puțin popular, site-ul se bucură de utilizatori fideli și oferă servicii apreciate de internauți precum Google Hangouts.

Google Plus poate fi accesat de oricine are cont Google.

Goodreads Goodreads este o rețea de socializare pentru iubitorii de cărți.

Community Discussion